İçindekiler


Türk Yurdu Şubat 2017

Vatan

Sanma ki buralardır,Dokuz yön bizim oğul.Vatan hatıralardır,Hep dizim dizim oğul.Gâh güldür gâh dikendir,Gâh boynumu bükendir,Estergon, Ötüken'dir,Baharım, yazım oğul.Bazen bendirdir, neydir ...