Hayatımız Seçimle ve Sorumlulukla Şekilleniyor

Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383        Türk Yurdu, her sayısında ülkemizin güncel sorunlarıyla ilgili yazıların yanında, uzun yıllar sonrasını ilgilendiren ama bugünden karar vermeyi, tedbir almayı ve uygulamaya geçmeyi gerektiren sorunlar hakkında da yazılar yayımlamaya gayret göstermektedir.

        Türkiye, Mart-Haziran aylarını mahallî seçimlerle geçirdi ve ne yazık ki tartışmaları bitmedi. Bu sayımızda Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz ve Şeref Başkanı Nuri Gürgür’ün seçimle ilgili değerlendirmelerini bulacaksınız.

        Türkiye, 15 Temmuz ihanetinin üçüncü yılını yaşıyor. Umudumuz, devlet aklımızın bu hainlerin yuvalandığı her türlü yapının farklı ad ve oluşumlarda ortaya çıkmasını ve yaşamasını engelleyici tedbirleri alıyor olmasındadır. Bu sayımızda, Genel Başkanımızın konuyla ilgili bir değerlendirmesini okuyacaksınız.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri üzerinde en çok tartışılan konulardan biri “millî eğitim” olmuştur. Genel olarak eğitimin millî olması noktasında fikir birliği oluşmuş gibi görünse de “millî olmanın sınırı ve muhtevası” tartışılagelmiştir. Bunun yanında, son yıllarda okula başlama yaşı konusunda bile yap-boz uygulaması ile karşı karşıya kalınmış; milletimiz bunda da neredeyse bir “seçim”e yönlendirilmiştir. Prof. Dr. Hasan Bacanlı Hocamız bu sayıda, seçimimizi kolaylaştıracağını düşündüğümüz, okula başlamada “olgunluk” ve “yaş” konusunu ele almıştır.

        Türk Yurdu, alanında belli bir çizginin üstüne çıkmış sanatçı, yazar, şair vb. isimlerle söyleşiler yapıp yayımlamaktadır. Bu sayımızda, Yayın Kurulu Üyemiz Adnan Şenel’in çini sanatçısı Almıla İdil Kılıç ile yaptığı bir söyleşi yer almaktadır. 

        Gençlik geleceğimizdir. Geleceğimizi kuracak olan gençlerin her şeyden önce vatanını, milletini, milletin vatanda oluşturduğu kültür ve kurduğu medeniyeti vb. değerlerini tanıması şarttır. Eskişehir Şubemiz, Mayıs ayında “21. Yüzyılda Türk Dünyasının Medeniyet Ufku” başlığıyla “VII. Gençlik Kurultayı”nı düzenledi. Yayın Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Levent Bayraktar’ın bu Kurultay’da yaptığı açış konuşmasını bu sayımızda yayımladık. 

        Kurumlarda zaman zaman nöbet değişimi yaşanır. Değerli dostumuz Dr. Fahri Atasoy, 2013 yılından beri Türk Yurdu dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü başarıyla ve büyük bir fedakârlıkla yürütmekteydi. Dr. Fahri Atasoy, bu sayıdan itibaren bu kutsal görevi şahsıma devretti. Üzerimde olan Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu Hocamız devraldı. Omuzlarımızdaki yükün ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Dr. Fahri Atasoy’un konuyla ilgili geniş bir değerlendirme yazısını, bu sayıda okuyabilirsiniz. Kendisinin de belirttiği gibi yine birlikte hizmete devam edeceğiz.

        Gelecek sayılarda ve daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle esen kalın.