Hocalı Soykırımı Beşeriyete Karşı Yönelmiş En Ağır Suçlardan Biri

Şubat 2015 - Yıl 104 - Sayı 330        Azerbaycan halkı geçen yüzyılda birçok kez Rus ve Ermeni işbirlikçilerinin yaptıkları soykırımlara maruz kalmıştır. Güney Kafkasya, özellikle de Azerbaycan’da Türkleri fiziksel olarak imha etmeyi amaçlamış Ermeniler, daima rusların desteği ile Azerbaycan Türklerine karşı çok büyük katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlarda ne ihtiyarlar ne çocuklar ne de kadınlar ayırt edilmiştir. Azerbaycan halkı tarihi topraklarından kovulmuş, mülteci ve zorunlu göçmen durumuna düşmüştür. Azerbaycanlıların kendi tarihi-etnik topraklarından kovulması Sovyet döneminde de devam etmiştir. 1948-1953 yıllarında Ermenistan’dan 150 bin Azerbaycanlı sınırdışı edilmiş, Azerbaycan’ın Kür-Araz ovasına yerleştirilmiştir. 1988 yılında ise kendi tarihi topraklarında yaşayan 250 bin Azerbaycanlı bu araziden kovulmuş, böylece Ermenistan monoetnik bir devlete dönüşmüştür. 1988 yılından itibaren Dağlık Karabağ çevresinde başlayan olaylar, Ermeni ideologlarının “denizden denize Ermenistan” gibi hayali bir fikri katliamlarla gerçekleştirmek girişimi köylerin, şehirlerin yıkılması, on binlerce masum insanın ölümü, yüz binlerce Azerbaycanlı Türk’ün kendi tarihi topraklarından göç etmek zorunda kalması ile sonuçlanmıştır.

         

        Bu korkunç katliamlardan biri de 1992 yılının soğuk bir şubat gecesinde Azerbaycan’ın Hocalı kentinde gerçekleşmiştir. Burada öyle korkunç bir trajedi yaşanmıştır ki, bu kanlı olay tarihe - Hocalı Soykırımı olarak geçmiştir. Ermeni-Rus birliklerinin vahşeti bu olaydan sonra yaşananları gözlemlemiş yabancı gazetecileri bile dehşete düşürmüştür. Bu trajedi sadece Azerbaycan halkına değil, tüm insanlığa, beşeriyete karşı yönelmiş en ağır suçlardan biridir. Hocalı soykırımı yüzyılın Hatın, Hiroşima, Nagazaki gibi dehşetli faciaları ile aynı öneme sahiptir. Ermenilerin Hocalı’ya karşı uyguladıkları soykırımın birkaç nedeni vardır. Bunlardan birincisi Azerbaycan’ın diğer bölgelerindeki nüfusun gözünü korkutmak, diğer nedenler ise Hocalı’da stratejik öneme sahip bir havalimanının varlığı ve bu bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olmasıdır.