Yakut'tan Tarihler

Aralık 2007 - Yıl 96 - Sayı 244Sovyetler Birliği’nin Dağılmasına Tarihtir:

26 Aralık 1991

Yetmiş yıldır hep komünizmle

Yönetildi kapalı rejimle

Sonra Mihail Gorbaçov geldi

Altı yılda komünizmi deldi

Glasnost ve prostroyka derken

Çöktüğünü ilân etti birden

Ne güzel düşüverdi beyitle

Oku sen şu tarihi keyifle:

“İflâs etti Rusya bu sene

Ve Türk dünyası çıkdı meydana”

1991

افلاس ايتدى روسيا بو سنه

وتورك دنياسى ﭼقدى ميدانه

         

        Hasan Basri Çantay’ın Vefatına Tarihtir:

        03 Aralık 1964

        Bir büyük müfessirdi gitti ukbâya

        Ne güzel yazmıştı tefsir-i asrî’yi

        Rabbe niyâz edip dedim tarihini:

        “Dâhil et cennetine Hasan Basrî’yi”

        1964

        داخل ايت جنتكه حسن بصري يى

         

İsmet İnönü’nün Vefatına Tarihtir:

25 Aralık 1973

Yıllarca Milli Şef’lik ve Başbakanlık yaparak

Seksen dokuz yaşındayken gitti ahirete vâh

Geldi bir Halk Partili dedi vefat tarihini:

“Kıldı terk-i hayat bu yıl İsmet İnönü eyvâh”

1972+1=1973

قيلدى ترك حيات بو ييل عصمت اين اوكى ايواه

         

        Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Vefatına Tarihtir:

        13 Aralık 1974

        Çağımızın en ünlü romancılarından idi

        Milli Mücâdelede olmuştur sanki bir nefer

        Geldi iki romancı söyledi cevher târihi:

        “Yakup Kadri Karaosmanoğlu eyledi sefer”

        1972+2=1974

        يعقوب قدرى قره عثمان اوغلو ايلدى سفر

         

 Ahmet Arvasî’nin Vefatına Tarihtir

31 Aralık 1988

Bir yılbaşı gecesi o

Göçtü fenâdan bekâya

Çıktı üçler beytle tarih

Dedi el açıp Hüda’ya

“Ahmed Arvâsi bu gece

Gitti cennetü’l-a’lâ’ya”

1412-3=1409       (1988)

احمد آرواسى بو كيجه

كتدى جنة الاعلايه

Fethi Cihat Tevetoğlu’nun Vefatına Tarihtir

27 Aralık 1989

Komünizmle hayat boyu

Hep uğraştı gitti ukbâya

Değerli candan bir dost idi

Can atıp o, gitti Hüdâ’ya

Çıktı dokuz er, dendi tarih:

“Tevetoğlu uçdu bekâya”

2000-1=1991

ته وت اوغلى اوجدى بقايه

 

Ali İhsan Yurd’un Vefat Tarihi:

        30  Aralık 1993

        Sönmez Neşriyat’la Enderun’un sohbet ağabeyi

        Eylemiş rıhlet, nasip etsin ona Mevlâ cinânı

        Dört başı mamur bir duayla geldi tarihi Yakut:

        “Yâ Kayyûm! Âli ihsâna gark eyle Ali İhsan’ı”

        1989+4=1993

        يا قيوم! عالى احسانه غرق ايله على احسانى

Orhan Şaik Gökyay’ın Vefatına Tarihtir.

02 Aralık 1994

 Vâh bir büyük çınar daha devrildi

Azmedip vâsıl-ı ukbâ eyledi

“Ah” çeken Yakut tarihi söyledi:

“Orhan Şaik terk-i dünya eyledi”

2000-6=1994

اورخان شائق ترك دنيا ايلدى

 İsa Yusuf Alptekin’in Vefatına Tarihtir:

Aralık 1995

Komünist Çin’in baş düşmanı İsa Yusuf

Doğu Türkistan davasıyla hep nâm saldı

Dolaşıp dünyayı Çin zulmünü anlattı

Doksan dört yaşında rahmet-i Hakk’a daldı

Çıktı iki zat söyledi menkut tarihi:

“Eyvâh! Doğu Türkistanlılar öksüz kaldı”

1997-2=1995

ايواه! طوغى توركستانلى لر اوكسوز قالدى

        Haydar Aliyev’in Vefatına Tarihtir:

        12 Aralık 2003

        Azerbaycan’ı yıllarca yöneten Aliyev

        İçin çoks kıymetliydi petrolüyle vatanı

        İşitince haberi Yakut yazdı tarihi:

        “Vefat etti hayf Azerbaycan Cumhurbaşkanı”

        2003

وفات ايتدى حيف آزربايجان جمهور باشقانى