REMZİ OĞUZ ARIK ‘ I ANIYORUZ

Temmuz 2007 - Yıl 96 - Sayı 239 

“Ömrümüz tatsız, umutsuz, aydınlıksız geçiyor. Hayat ilerliyor. Temmuz 15 ‘de elli yaşıma girmekteyim. Şu yarım asrın özü ne oldu? Hep hüsran, hep aldanmak, hep yeniden başlamak ve yollara dökülmek. Yani bizim neslin akıbeti taayyün etti.” R.O.Arık’ın Nurettin Topçu’ya mektubundan, 1949

Elli sekiz yıl önce arkadaşı Nurettin Topçu’ya yazdığı mektupta böyle diyordu Hoca. Bu mektup 1949 yılında kaleme alındığı zaman biz 17 yaşında lise öğrencisiydik. Elimizde Atsız‘ın Orkun dergisi ile “Bozkurtların Ölümü” ; Yunus Divanı, Safahat, Türkçülüğün Esasları, başucu kitaplarımızdı. Mehmet Emin Yurdakul ‘un “Türk Sazı” nı okuyabilmek için – söktürerek de olsa - eski harfleri öğrenmek zorunluluğunu duyduğumuz gençlik yılları...

                                              Remzi Oğuz Arık adını ilk defa Şadırvan dergisinde görmüş, sesini Ankara Radyosu’ndan işitmiş, üniversiteye başladığımızda da üyesi olduğumuz Türk Milliyetçiler Derneği ‘nde de yüz yüze gelmiş, tanışma imkânını bulmuşuz.

                                               O, Topçu’ya yazdığı mektupta ömrünün geride kalan elli yılından söz ediyor. Kendisini tanımamız ve aramızdan ayrılışının üzerinden de elli üç yıl geçti.

Şimdi biz de, onun gibi geride bıraktığımız yıllara bakıyor, onun sözlerindeki gerçeği görüyor, hayret ediyor ve düşünüyoruz.

                                               “Hep hüsran, hep aldanmak, hep yeniden başlamak ve yollara dökülmek...”  Hocanın yaşadıklarını aynen biz de yaşadık; bizim neslin akıbeti de taayyün etti. 

Remzi Oğuz, 1899 yılında Kozan’ın Kabaktepe köyünde doğan, yok yoksulluk içinde büyüyen, okuyan, devlet hesabına gittiği Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nin Arkeoloji, Sanat Tarihi bölümlerinde öğrenim gören 1939’da profesör olarak bu alanın ilk seçkin bilim ve aynı zamanda da bu memleketin Cumhuriyet dönemine damgasını vuran fikir ve siyaset adamlarımızdan biriydi.