2006’NIN BAZI ÖNEMLİ OLAYLARINA TARİHLER (II)

Ocak 2007 - Yıl 96 - Sayı 233 

Tam Güneş Tutulmasına Tarihtir:

29 Mart 2006

 

Ay, dünya ile güneş arasına girince

Hayret! Ortalık birden karanlığa boğuldu

Düşürdün dört başı mamur bir tarih Yakut’a

“Bu sene yirmi dokuz Mart’da güneş tutuldu”

2010-4=2006

بو سنه يكرمى طقوز مارتده كونش طوتلدى

         

         

         

Türkmenbaşı’nın Vefâtına Tarihtir:

21 Aralık 2006

 

Saparmurat Niyazov da öldü

Türkmenistan’da akdı göz yaşı

Geldi yedi Türkmen tarih dedi:

“Bu yıl vefât etti Türkmenbaşı”

1999+7=2006

بوييل وفات ايتدى توركمن باشى

         

         

         

Saddam Hüseyin’in İdam Edilmesine Tarihtir:

30. 12. 2006

 

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin

Hakkında verdi mahkeme hükm-i idâmı

 

Âdil yargılanmamış olabilir ancak

Düşmanları almış oldular intikâmı

 

Kerküklü soydaşlar söylediler târihi:

“Bu sene idam etdüler zâlim Saddâm’ı”

2006

بو سنه اعدام ايتدولر ظالم  صدامى

         

         

         

Saddam Hüseyin’in İdamına Bir Diğer Tarih:

 

Sevmeyenleri lanet, sevenleri niyâz ettiler

Daha çok suçu varken, bir tek suçu me’hâz ettiler

Âdil yargılandı mı diye sorar elbet tarih:

“İdam mahkûmu Saddam’ın hükmünü infâz ettiler”

2006

اعدام محكومى  صدامك حكمنو انفاذ ايتديلر