Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-1986) “Kendi Dilinden Kısaca Hayatı”

Şubat 2014 - Yıl 103 - Sayı 318        Tıp doktoru, yazar, seçkin bir ilim ve sanat adamı olan Ordinaryüs Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, yaptığı çalışmalar ve birbirinden değerli eserleriyle Türk-İslam sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılmasına vesile olmuş geçmiş ile gelecek arasında bir ilim, sanat ve kültür köprüsü inşa etmiş müstesna bir şahsiyettir. 17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de dünyaya gözlerini açan Ünver, Posta-Telgraf Nezareti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürlerinden Tırnovalı Mustafa Enver Bey ile Hattat Şevki Efendi’nin kızı Safiye Rukiye Hanım’ın dört çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelir. 11 yaşında babasını kaybeder.

         

        Ortaokul tahsili Memba-ül İrfan adlı okulda yaptı. Mercan Sultanisi’ni bitirdi. Dostlarına liseyi eniştesinin pardösüsüyle bitirdiğini çekinmeden söylermiş. 1915’te Askeri Tıbbiye’ye girmiş ve daha sonra sivil Darülfünun Tıp Fakültesi’ne geçmiştir. Buradan 1920 yılında mezun oldu. 1921’den itibaren Gureba ve Haseki hastanelerinde asistanlık yaparak, 1927’de cildiye uzmanı oldu. Hocası Dr. Akil Muhtar Özden Bey’in isteği ve mali desteği ile Paris’e gitti. Pitiu Hastanesi’nde iki yıl çalışarak ihtisas üstü çalıştı. Daha sonra Viyana’da Prof. Langer’in yanında bulundu. Daha çok cilt, frengi gibi hastalıklar üzerine çalışmalarına devam etti. Yurda dönüşünde Akil Muhtar Özden Bey’in muavini oldu. (1930), Üç yıl sonra vuku bulan Üniversite Reformu sırasında Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü hocalığına tayin edildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurarak başkanı oldu. 1936-1955 yılları arasında Tıp Fakültesi hocalığı ile birlikte Güzel sanatlar Akademisi’nde Türk Minyatürü öğretim üyeliği yaptı. 1939’da profesör, 1954’te ordinaryüs profesör oldu. 1967’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geçerek Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsülerini kurdu, 1973’ten emekli oluncaya kadar görev yaptı.